obraz

23 września 1895 r. został położony kamień węgielny pod budowę kościoła, a w 1897 r. kościół został poświęcony. Budowę prowadził majster Schlippmann. Kościół został wzniesiony i wykończony z dużą pieczołowitością w stylu neogotyckim o rozbudowanej bryle z wysoką wieżą od zachodu. Cegły klinkierowe pochodziły z olsztyńskiej cegielni Hilbricha przy Gieshueblerestrasse, kamienie od naw wewnętrznych z gotyckimi łukami przywieziono z Lubania. Wspaniałym wyposażeniem były trzy dzwony z brązu, które w 1917 r. zostały przetopione. W roku 1924 kościół ewangelicki ponownie obchodził poświęcenie dzwonów (dzwonią do dnia dzisiejszego). W kościelnej wieży zamontowano 3 dzwony stalowe wykonane przez zakład metalurgiczny w Torgau. Niezwykle cennym, zachowanym do dzisiaj, wyposażeniem kościoła były 24 tonowe (głosowe) organy wykonane w Schweidnitz (Świdnica) przez firmę Schlag i Solowe posiadające 2 manualne napędy, jeden pedał i 49 piszczałek. Na honorowym miejscu, nad lewą nawą zawisł w kościele obraz z portretem pastora Kadelbacha. Przy ławkach na emporach bocznych znalazły się dwa świeczniki z żelaza odkuwanego (istnieją do dzisiaj). Główne oświetlenie kościoła stanowiły dwa wiszące świeczniki z mosiądzu w stylu barokowym i jeden neogotycki z żelaza.