obraz

W jednym z dokumentów grafowskich wymieniony jest kościół w Olszynie, wybudowany w 1314 r. z kamienia. Przypuszczalnie było to jednonawowe pomieszczenie z wieżyczką na dachu i gładko zakończonym prezbiterium po wschodniej stronie. Te trzy okna prezbiterium powinny pochodzić z pierwszej fazy budowy. Pomieszczenie ołtarzowe było przypuszczalnie, jak do dziś jest to widoczne, oddzielone od nawy kościelnej łukiem. Do roku 1523 kościół był katolicki. Cztery lub pięć lat po wystąpieniu Marcina Lutra (31 października 1517 r.) mieszkańcy Olszyny, jako jedna z pierwszych gmin na Śląsku w całości przeszli na wiarę ewangelicką. W 1567 r. kościół został poszerzony i wprowadzono „scenę”, tzn. galerię nad nawą kościoła. W tym „ewangelickim czasie” nastąpiła gruntowna renowacja, oznaczona na drewnianym suficie datą 1614. Wykonywany wówczas drewniany sufit pokazuje wysokiej jakości, malowane ornamenty, w każdym kasetonie podobizny Apostołów Świętych. Kościół pozostał na 131 lat, a więc do roku 1654 ewangelickim