Z uwagi na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej 2021 – 2027 oraz szanse jakie ona ze sobą niesie Powiat Lubański oraz 106 innych jednostek samorządu terytorialnego,w tym Gmina Olszyna, w oparciu o opracowaną Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwaną „Strategią Rozwoju Sudety 2030”, przystąpiły do prac nad Programem Wykonawczym.

W ramach Raportu zostanie opracowana lista projektów, które oddawać będą realne potrzeby subregionu Sudety 2030.

Podmioty zainteresowane zgłaszaniem swoich pomysłów mogą składać wnioski na załączonym poniżej formularzu w terminie do 31 stycznia br. do godz. 12.00 na adres: poczta@olszyna.pl

Zgłaszane projekty, realizowane w ramach instrumentów terytorialnych, powinny mieć znaczenie ponadlokalne lub co najmniej istotne dla terenu całego powiatu. Minimalna wartość projektu społecznego wynosi 100 tys. zł a projektu infrastrukturalnego 500 tys. zł.

Pliki do pobrania: