W ramach projektu „Cyfrowy Urząd w Twoim domu – elektroniczna administracja blisko mieszkańców Leśnej, Olszyny i Siekierczyna” sfinansowanego ze środków unijnych od czerwca 2020 roku każdy Mieszkaniec Gminy Olszyna oraz każdy zainteresowany uzyska informację o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bez konieczności wizyty w Urzędzie Gminy.  Wystarczy wpisać numer przedmiotowej działki, aby uzyskać kompleksową informację z dokumentów planistycznych.

Portal mapowy dostępny jest pod adresem:

https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_olszyna


Kompleksową cyfryzację MPZP oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań dla Mieszkańców,

 jak i Pracowników gminy wykonała firma GIAP.


Również z myślą o Mieszkańcach naszej gminy zostały uruchomione e-usługi, dzięki którym złożycie Państwo wniosek oraz otrzymacie wypis, wyrys, czy też zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium online - bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Zachęcamy Państwa do korzystania z katalogu e-usług Gminy Olszyna dostępnym pod adresem:

https://e-spdp.pl/urzad/gmina_olszyna

Gmina Olszyna, uruchamiając nowoczesne narzędzia GIS nie tylko usprawnia obsługę Interesantów w Urzędzie, ale również wychodzi naprzeciw nowoczesnemu społeczeństwu, które oczekuje ułatwień w poruszaniu się w cyfrowym środowisku.

Zachęcamy do korzystania z rozwiązań uruchomionych dla Państwa!