Dofinansowanie: 208 788,00 zł

Całkowita Wartość Inwestycji : 325 676,35 zł

Nazwa zadania: „Odbudowa drogi w Olszynie, działka 779/10,779/11,779/13,785/23,811/1. Intensywne opady deszczu 2016.”


Dofinansowanie : 469 200,00 zł

Całkowita Wartość Inwestycji : 481 800,00zł

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Olszynie.”