Gminą Olszyna w partnerstwie z Gminą Leśna i Gminą Siekierczyn realizuje projekt „Cyfrowy Urząd w Twoim domu – elektroniczna administracja blisko mieszkańców Leśnej, Olszyny i Siekierczyna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest podniesienia jakości świadczenia usług publicznych on-line, udostępnianie cyfrowej informacji publicznej a także ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym. Ma to mieć pozytywny wpływ na kontakt mieszkańców Leśnej, Olszyny i Siekierczyna z placówkami administracyjnymi w ich miejscu zamieszkania.

Dzięki temu projektowi mieszkańcy poprzez stronę www.gminnyportal.pl mogą otrzymać wyrys, wypis bądź zaświadczenie o przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dowolnej działki. Możliwe jest również przeglądanie map dla inwestorów i uzyskanie informacji o powierzchni czy przeznaczeniu interesującej nas działki bez wychodzenia z domu czy dzwonienia do Urzędu. Beneficjentem głównym projektu jest Gmina Leśna. Partnerzy projektu: Gmina Olszyna i Gmina Siekierczyn.

Gminny Portal e-usług  Gminny Portal E-usług
Poniżej do wysłuchania audycja radiowa (Muzyczne Radio Jelenia Góra)