"Gazeta Olszyńska" to miesięcznik mieszkańców miasta i gminy Olszyna. Ukazuje się drukiem od 15 kwietnia 2016 r. Od 15 marca 2016 r. tytuł jest wpisany do rejestru czasopism lokalnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny pod numerem 339. Biblioteka Narodowa w Warszawie nadała "Gazecie Olszyńskiej" numer ISSN 2450-7148.

Co miesiąc w gazecie znaleźć można ważne informacje samorządowe, relacje z imprez kulturalnych i społecznych, zapowiedzi najważniejszych wydarzeń w mieście i gminie, artykuły o osiągnięciach naszych dzieci i młodzieży, ciekawostki o historii regionu i turystyce, o gminnej kulturze i sporcie, darmowe ogłoszenia drobne - wszystko o mieszkańcach i dla mieszkańców gminy Olszyna.

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Siedziba Redakcji: ul. Wolności 20 D, 59-830 Olszyna

Redaktor Naczelny: Artur Daniel Grabowski

Kontakt z Redakcją: tel. 75 610 53 09, e-mail: promocja@olszyna.pl

Kolegium redakcyjne: Mariola Kondracka (sekretarz redakcji), Magdalena Zielińska (korekta), Marta Smusz, Sylwia Kubińska, Iwona Sznajdrowicz, Sylwia Karpińska, Karina Animucka, Gabriela Kurasiewicz, Barbara Grzybek, Justyna Jasińska, Magdalena Folta, Zbigniew Madurowicz, Sławomir Piguła.


PRENUMERATA

Istnieje możliwość prenumeraty "Gazety Olszyńskiej" (w cenę wliczony jest koszt przesyłki pocztowej).

Koszt prenumeraty rocznej: 49,60 zł (nr 1-12) - w tym koszty wysyłki

CENNIK OGŁOSZEŃ / REKLAM

WIELKOŚĆ:

1 strona 200 zł – 187,3 mm x 266,8 mm

1/2 strony 100 zł – 187,3 mm x 133,5 mm

1/4 strony 50 zł – 91,65 mm x 133,5 mm

1/8 strony 30 zł – 91,65 mm x 66,75 mm

1/16 strony 15 zł – 43,82 mm x 66,75 mm

Powyżej 3 edycji – 10% rabatu


WARUNKI UKAZANIA SIĘ OGŁOSZENIA:

  1. Każda emisja reklamy musi być wcześniej uzgodniona z redakcją.
  2. Reklama powinna być dostarczona do Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie przy ul. Wolności 20 D wraz z dowodem wpłaty.
  3. Reklam nie umieszcza się na kolorowych okładkach pisma.
  4. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia reklamy w danym miesiącu z powodu braku miejsca.
  5. Wpłaty należy dokonać na konto Gminnego Ośrodka Kultury:
    Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Olszynie, konto nr 52 8392 0004 1300 0563 2000 0010z dopiskiem: „Ogłoszenie w Gazecie Olszyńskiej”.
  6. Termin dostarczenia reklamy do kolejnego numeru, opracowanej pod względem formy i treści, upływa 5. dnia każdego miesiąca.
  7. Podziękowania, nekrologi, życzenia, drobne ogłoszenia – bezpłatnie.
  8. Umieszczenie w Gazecie Olszyńskiej gotowych reklam w postaci ulotek o formacie nie większym niż A4. Cena zależna do ilości ulotek (opłata nie obejmuje projektu i druku ulotek – dostarcza je reklamodawca): 100 zł