Urząd Miejski w Olszynie

adres:

ul. Wolności 6

59-830 Olszyna

Tel. 75 721-23-68

Fax. 75 721-20-50

e-mail: poczta@olszyna.pl


1. Konto ogólne:

Łużycki Bank Spółdzielczy

78 8392 0004 1300 0374 2000 0010


2. Konto opłata za  gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Łużycki Bank Spółdzielczy

31 8392 0004 1300 0374 2000 0080 


Informacje podstawowe na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Olszynie

  https://bip.olszyna.pl


https://bip.olszyna.pl/m,529,dekleracja-dostepnosc...