Urząd Miejski w Olszynie

adres:

ul. Wolności 20

59-830 Olszyna

Tel. +48 75 7212368; 75 7212427; 75 7212050; 75 7231088

Fax. +48 75 7231015

e-mail: poczta@olszyna.pl


1. Konto ogólne:

Łużycki Bank Spółdzielczy

78 8392 0004 1300 0374 2000 0010


2. Konto opłata za  gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Łużycki Bank Spółdzielczy

31 8392 0004 1300 0374 2000 0080 


Informacje podstawowe na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Olszynie

  https://bip.olszyna.pl


https://bip.olszyna.pl/m,529,dekleracja-dostepnosc...