Herb Gminy Olszyna

 

Herb Gminy Olszyna nawiązuje do czasów zamierzchłych, gdy okolice porośnięte były gęstym lasem. Ekspansja niemieckich kolonistów zapoczątkowała powstanie przemysłu drzewnego na bazie rodzimego surowca. W XIX wieku rozwija się tu przemysł meblarski. Symbolika Herbu Gminy Olszyna wywodzi się z podłoża historycznego tamtych czasów.

Tarcza herbowa posiada kształt „w słup”. Pionowo podzielona jest na dwie równe części. Lewa strona przedstawia ułożone pionowo obok siebie deski.
Prawa część podzielona jest poziomo na trzy pola, patrząc od góry w kolorach: czerwonym, białym i zielonym. Na tym tle przedstawione jest drzewo olcha, którego pień bierze początek od dolnej części herbu i biegnie środkiem między polami pionowymi. Na obu polach znajdują się gałęzie z liśćmi. W dolnej części symetrycznie umieszczony jest rysunek piły, na którym wielkimi drukowanymi literami wpisano nazwę OLSZYNA. Tarcza herbowa okolona jest obwódką w kolorze czerwonym.

30 grudnia 1997 roku uchwałą Rady Gminy Olszyna Nr VIII/76/97 został nadany i zatwierdzony herb gminy Olszyna.

Historia

Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Ich wizerunki umieszczano, początkowo bez tarcz herbowych, na pieczęciach miejskich, dopiero później stopniowo niektóre z nich stawały się prawdziwymi, w pełni ukształtowanymi herbami. O wyborze herbu decydował zazwyczaj wójt lub rada miasta, sporadycznie robił to król. Często zdarzało się w przypadku miast prywatnych, że w momencie zmiany pana, zmieniało się również godło herbowe takiego miasta.Po upadku Rzeczypospolitej zaborcy usuwali herby, zastępując je godłem państwowym. W okresie międzywojennym herbami miejskimi zajęło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Do 1939 r. zatwierdzono 104 herby miast. Po II wojnie herbami nikt się prawnie nie zajmował. Dopiero w 1978 r. uchwalono ustawę o odznakach i mundurach, która zezwalała na ustanawianie herbów miejskich i wojewódzkich. Ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 r. zezwoliła także gminom na ustalenie herbu. Zabrakło w niej jednak jakichkolwiek przepisów wykonawczych, dlatego w heraldyce terytorialnej panuje całkowita dowolność.

Flaga Gminy Olszyna

Flaga (z niderl. vlag)- płat tkaniny określonego kształtu i barwy przymocowywany do drzewca może zawierać godła, symbole, wizerunki. Flaga jest znakiem rozpoznawczym, symbolem państwa (flaga państwowa) lub organizacji, czasem również miast czy jednostek podziału administracyjnego, oddziału wojsk (sztandar), organizacji: politycznych, społecznych, kościelnych, sportowych, itd.

Flaga Gminy Olszyna barwami nawiązuje do herbu. Flaga jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, biały, zielony, symbolizujące odpowiednio: czerwień - siłę i odwagę, biel - czyste środowisko, zieleń - rolnictwo i lasy. W centralnym położeniu flagi widnieje umieszczony herb gminy Olszyna.