Gazeta Olszyńska na Facebook

Jest miesięcznikiem mieszkańców miasta i gminy Olszyna. Ukazuje się drukiem od 15 kwietnia 2016 r. Od 15 marca 2016 r. tytuł jest wpisany do rejestru czasopism lokalnych, prowadzony przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny pod numerem 339. Biblioteka Narodowa w Warszawie nadała Gazecie Olszyńskiej numer ISSN 2450-7148.

Co miesiąc w Gazecie Olszyńskiej znaleźć można ważne informacje samorządowe Gminy Olszyna oraz Powiatu Lubańskiego, relacje z imprez kulturalnych i społecznych, zapowiedzi najważniejszych wydarzeń w mieście i gminie, artykuły o osiągnięciach dzieci i młodzieży, ciekawostki o historii regionu i turystyce, o gminnej kulturze i sporcie, darmowe ogłoszenia drobne i reklamy - wszystko o mieszkańcach i dla mieszkańców gminy Olszyna.

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Redakcja: ul. Wolności 20 D, 59-830 Olszyna

tel./fax 75 610 53 09, tel. kom. 513 022 863, email: promocja@olszyna.pl

Redaktor naczelny: Sławomir Piguła

Witryna internetowa: www.olszyna.pl/gazeta-olszynska

Media społecznościowe: www.facebook.com/GazOlsz

Skład i łamanie: Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Druk: Poligrafia/Drukarnia Stempel-Druk w Lubaniu

Kontakt z redakcją: poniedziałek-piątek, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie.

Zespół redakcyjny: Mariola Kondracka (sekretarz redakcji), Zbigniew Madurowicz (historia, zdrowie), Barbara Grzybek (historia), Iwona Sznajdrowicz (info Rada Miejska w Olszynie), Karol Kusibab (info Powiat Lubański), Anna Kaleta - Radzik (społeczeństwo), Łukasz Lisiowski (sport, kulinaria), Piotr Arciszewski (kultura), Mirosław Matoga (foto) oraz Marta Smusz, Magdalena Zielińska, Sylwia Kubińska, Sylwia Karpińska, Kamila Nogal - Gett.

Cennik reklam i artykułów sponsorowanych

Reklama:

1 strona 150 zł – 187,3 mm x 266,8 mm

1/2 strony 75 zł – 187,3 mm x 133,5 mm

1/4 strony 50 zł – 91,65 mm x 133,5 mm

1/8 strony 25 zł – 91,65 mm x 66,75 mm

1/16 strony 15 zł – 43,82 mm x 66,75 mm

Artykuł sponsorowany:

1 strona: 200 zł – 187,3 mm x 266,8 mm (artykuł przygotowany przez zleceniodawcę)

1 strona: 300 zł -  187,3 mm x 266,8 mm (artykuł przygotowany przez redakcję)

1/2 strony: 100 zł  – 187,3 mm x 133,5 mm (artykuł przygotowany przez zleceniodawcę)

1/2 strony:  200 zł – 187,3 mm x 133,5 mm (artykuł przygotowany przez redakcję)

Regulamin emisji reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych:

  1. Każda emisja reklamy i artykułu sponsorowanego musi być wcześniej uzgodniona z redaktorem naczelnym.
  2. Reklama i artykuł sponsorowany w formie graficznej powinny być dostarczone do redakcji (najpóźniej do dnia 10 każdego miesiąca) na nośniku lub za pomocą poczty elektronicznej.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia reklamy i artykułu sponsorowanego w danym miesiącu, z powodu braku miejsca w gazecie.
  4. Wpłaty za emisję należy dokonać na konto Gminnego Ośrodka Kultury po wystawieniu przez sekretariat GOK faktury.
  5. Gotowe graficznie podziękowania, nekrologi, życzenia oraz ogłoszenia drobne publikowane są bezpłatnie.
  6. Reklamy ukazują się również na profilu Gazety Olszyńskiej na FB: facebook/GazOlsz
  7. Materiały promocyjne (w tym artykuły) oraz ogłoszenia organizacji pożytku publicznego i związków wyznaniowych funkcjonujących na terenie Gminy Olszyna, emitowane są bezpłatnie.

Ważne! Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo ich adiustacji skracania oraz zmiany tytułów. Za wszelkie opinie wyrażane na łamach Gazety Olszyńskiej odpowiedzialność prawną ponoszą ich autorzy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Redakcja może odmówić ich publikacji bez podania przyczyn. Prawa autorskie zastrzeżone©Gazeta Olszyńska, fotografowie i autorzy tekstów.


Gazetę Olszyńską można nabyć w następujących punktach sprzedaży:

 
Olszyna:
Apteka Zbigniew Madurowicz (ul. Wolności 24A)
Apteka Izabela Świderska (ul. Wolności 30)
Sklep spożywczy Danex (ul. Wolności 93 - DK30)
Sklep spożywczy ABC (ul. Wolności 17)
Sklep spożywczy - piekarnia (Półpiętro-Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Sklep spożywczy pani Miłosz (ul. Legnicka 20)
Sklep spożywczy pana Ostrowskiego (ul. Legnicka 47)
Gminny Ośrodek Kultury - sekretariat (ul. Wolności 20A)
Biedrzychowice:
Sklep spożywczy pana Ostrowskiego (przystanek autobusowy/szkoła)
Sklep spożywczy pana Ostrowskiego (pawilon)
Sklep przemysłowy - chemia i kosmetyki (obok remizy)
Gryfów Śląski:
Centrum Handlowe Gradix
Lubań:
Salonik Prasowy przy ul. Brackiej

Gazeta Olszyńska - Nr 1-4 (44) | Rok V | Styczeń - Kwiecień 2020  Gazeta Olszyńska - Nr 1-4 (44) | Rok V | Styczeń - Kwiecień 2020


https://www.olszyna.pl/assets/olszyna/media/files/b1a6b43b-9d8e-48d0-bd79-c4827b58b1bb/gazeta-olszynska-nr-5-45-rok-v-maj-2020.pdf  Gazeta Olszyńska - Nr 5 (45) - Rok V Maj 2020


Gazeta Olszyńska - Nr 6 (46) - Rok V Czerwiec 2020 


Gazeta Olszyńska - Nr 6 (46) - Rok V Czerwiec 2020
Gazeta Olszyńska - Nr 7 (47) - Rok V Lipiec 2020Gazeta Olszyńska - Nr 7 (47) Rok V - Lipiec 2020
Gazeta Olszyńska - Nr 8 (48) Rok V Sierpień 2020Gazeta Olszyńska - Nr 8 (48) Rok V Sierpień 2020
Gazeta Olszyńska - Nr 9 (49) Rok V Wrzesień 2020  Gazeta Olszyńska - Nr 9 (49) Rok V Wrzesień 2020


Gazeta Olszyńska - Nr 10 (50) Rok V Listopad 2020   Gazeta Olszyńska - Nr 10 (50) Rok V Październik 2020


Gazeta Olszyńska - Nr 11-12 (51) Rok V Listopad - Grudzień 2020  Gazeta Olszyńska - Nr 11-12 (51) Rok V Listopad - Grudzień 2020


Gazeta Olszyńska - Nr 1 (52) - Rok VI Styczeń 2021  Gazeta Olszyńska - Nr 1 (52) - Rok VI Styczeń 2021


Gazeta Olszyńska - Nr 2 (53) - Rok VI Luty 2021  Gazeta Olszyńska - Nr 2 (53) - Rok VI Luty 2021


Gazeta Olszyńska - Nr 3 (54) - Rok VI Marzec 2021 Gazeta Olszyńska - Nr 3 (54) - Rok VI Marzec 2021


Gazeta Olszyńska - Nr 4 (55) - Rok VI Kwiecień 2021 Gazeta Olszyńska - Nr 4 (55) - Rok VI Kwiecień 2021


Gazeta Olszyńska - Nr 5 (56) - Rok VI Maj 2021 Gazeta Olszyńska - Nr 5 (56) - Rok VI Maj 2021


Gazeta Olszyńska - Nr 6 (57) - Rok VI Czerwiec 2021 Gazeta Olszyńska - Nr 6 (57) - Rok VI Czerwiec 2021