"Gazeta Olszyńska" to miesięcznik mieszkańców miasta i gminy Olszyna. Ukazuje się drukiem od 15 kwietnia 2016 r. Od 15 marca 2016 r. tytuł jest wpisany do rejestru czasopism lokalnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny pod numerem 339. Biblioteka Narodowa w Warszawie nadała "Gazecie Olszyńskiej" numer ISSN 2450-7148.

Co miesiąc w gazecie znaleźć można ważne informacje samorządowe, relacje z imprez kulturalnych i społecznych, zapowiedzi najważniejszych wydarzeń w mieście i gminie, artykuły o osiągnięciach naszych dzieci i młodzieży, ciekawostki o historii regionu i turystyce, o gminnej kulturze i sporcie, darmowe ogłoszenia drobne - wszystko o mieszkańcach i dla mieszkańców gminy Olszyna.

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Siedziba Redakcji: ul. Wolności 20 D, 59-830 Olszyna

Redaktor Naczelny: Artur Daniel Grabowski

Z-ca Redaktora Naczelnego: Sławomir Piguła

Przy wydawaniu współpracują: Zbigniew Madurowicz, Iwona Sznajdrowicz, Marta Smusz, Karina Animucka, Magdalena Zielińska, Sylwia Kubińska, Mariola Kondracka, Sylwia Karpińska, Gabriela Kurasiewicz, Barbara Grzybek, Justyna Jasińska, Magdalena Folta.


Gazeta Olszyńska - Nr 1-4 (44) | Rok V | Styczeń - Kwiecień 2020  Gazeta Olszyńska - Nr 1-4 (44) | Rok V | Styczeń - Kwiecień 2020


  Gazeta Olszyńska - Nr 5-6 (45) - Rok V Maj - Czerwiec 2020