Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Olszyna

Wsparcie z Unii Europejskiej

Nazwa projektu: 

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Olszyna

Cele projektu:

Przedmiot projektu stanowić będzie budowa 5 mikroinstalacji fotowoltaicznych o szacowanej łącznej mocy zainstalowanej 93 kW. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz zaspokojenie potrzeb Miasta i Gminy Olszyna na zieloną energię. Mikroinstalacje zostaną umieszczone na dachach następujących budynków: Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie, Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach, Świetlica Wiejska w Biedrzychowicach.

Wartość projektu:

778 590,00 zł brutto

Wkład funduszy europejskich:

661 801,50 zł