Urząd Miejski w Olszynie


Adresa: ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna
Telefon/fax: +48 75 721 20 50
www: www.olszyna.pl
E-mail: poczta@olszyna.pl
IČ: 000539213
Bankovní spojení: Bank Spółdzielczy
78 8392 0004 1300 0374 2000 0010
Úřední hodiny: pondělí 8:00-16:00,
úterý - pátek 7:00– 15:00

Starosta 

Leszek Leśko

 

Telefon: +48 75 721 23 68
e-mail: burmistrz@olszyna.pl

Místarosta 

Halina Białoń

Telefon: +48 75 721 23 68
e-mail: sekretarz@olszyna.pl

Zastupitelstvo


Předseda Wiesław Wypych
Místopředseda Sabina Baran
Krzysztof Błaszczyk
Členové: Łukasz Bakan,
Kazimierz Bętlewski,
Roman Grubizna,
Stanisław Januszko,
Piotr Kurczewski,
Patryk Ostrowski,
Norbert Schindzielors,
Sebastian Stycharz,
Iwona Sznajdrowicz,
Izabela Świderska,
Elżbieta Zalewska,
Maria Żądło

Rozpočtový výbor:


Předseda: Sebastian Stycharz
Členové: Maria Ządło,
Piotr Kurczewski

Kontrolní výbor:


Předseda: Patryk Ostrowski
Členové: Kazimierz Bętlewski,
Roman Grubizna,
Izabela Świderska,
Stanisław Januszko

Městská policie:


Telefon: +48 75 7231033
fax: +48 75 7212050
e-mail: strazmiejska@olszyna.pl