Wszystkim Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie

pragnę złożyć serdeczne życzenia, a także wyrazy uznania za zaangażowanie, 

trud i wysiłek oraz wyzwania z jakimi się spotykacie każdego dnia.

Życzę, aby niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przyniosło Wam radość i satysfakcję, 

a także aby Państwo z entuzjazmem podejmowali nowe wyzwania zawodowe.

Niech nie zabraknie Wam sił do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby.

Życzę dużo zdrowia, pogody ducha i sił do mierzenia się z codziennymi zadaniami.

Burmistrz Olszyny
Leszek Leśko