Urząd Miejski w Olszynie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018 (tj. od 1.11.2017 do 30.10.2018) będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

• do dnia 31 sierpnia 2017 roku - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2017 roku.

• do dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Druki wniosków będą dostępne w sierpniu 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Olszynie (budynek C)
lub do pobrania na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dzie...

Burmistrz Olszyny
Leszek Leśko