W związku z trwającym okresem zimowym, który nie pozostaje bez wpływu na warunki drogowe podajemy numery telefonów do osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w powiecie lubańskim:

Telefon dyżurny
Powiatowego Zarządu Dróg:

75 646 37 50, 604 981 595

Dyrektor PZD: 604 981 594
Zastępca Dyrektora PZD: 603 507 687

Drogi gminne - Olszyna
Urząd Miejski w Olszynie

75 721 20 50,  75 721 23 68