Najbliższe tygodnie to czas zebrań wiejskich o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców naszych sołectwo o liczne wzięcie udziału w tych spotkaniach. Jednym z głównych tematów będzie wybór nowych sołtysów i rad sołeckich.


BIEDRZYCHOWCE
15 stycznia 2019 r. - godz. 17.00
świetlica wiejska

OLSZYNA DOLNA
16 stycznia 2019 r. - godz. 17.00
Olszyński przystanek dla turysty i rowerzysty przy ścieżce rowerowej

ZAPUSTA
17 stycznia 2019 r. - godz. 17.00
świetlica wiejska

KAŁUŻNA
17 stycznia 2019 r. - godz. 18.30
świetlica wiejska

KARŁOWICE
26 stycznia 2019 r. - godz. 16.00
Przystań dla turystów przy szlaku rowerowym

GRODNICA
29 stycznia 2019 r. - godz. 17.00
świetlica wiejska

BOŻKOWICE
29 stycznia 2019 r. - godz. 18.30
świetlica wiejska

KRZEWIE MAŁE
1 lutego 2019 r. - godz. 17.00
świetlica wiejska

NOWA ŚWIDNICA
5 lutego 2019 r. - godz. 17.00
świetlica wiejska