ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Olszyny zawiadamia, że za odśnieżanie dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Olszyna odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 29c, 59-800 Lubań.

W związku z powyższym uprasza się mieszkańców Gminy Olszyna o kierowanie do PZD w Lubaniu, wszelkich uwag i skarg dotyczących jakości prac związanych z odśnieżaniem.

Jednocześnie Burmistrz zawiadamia, że drogi te to: ul. Wolności przebiegająca przez centrum Olszyny, ul. Legnicka w kierunku Ubocza, a także drogi:

  • Biedrzychowice - Karłowice;
  • Biedrzychowice -Nowa Świdnica;
  • Zapusta- Kałużna;
  • Olszyna w kierunku Radostawia;
  • Olszyna-Grodnica ul. Parkowa od „krzyżówki” z DK30
  • Olszyna- Krzewie Małe
  • Leśna –Bożkowice – Biedrzychowice;
  • Grodnica- Kościelnik

Zgłoszenia można składać pod numerem telefonu do PZD w Lubaniu:
75 646 37 50 lub elektronicznie: sekretariat@pzdluban.pl

Dodatkowo Burmistrz zawiadamia, że droga krajowa DK30 przebiegająca przez Gminę Olszyna zarządzana jest przez GDDKiA w Lubaniu,
ul. Kościuszki 26. Wszelkie uwagi na temat odśnieżania tego docinka drogi należy kierować pod numer telefonu 75 722 20 40.