Multiconsult Polska opracował Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr. Jest to część Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), którego celem jest m.in. poprawa ochrony przed powodzią osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wsparcie administracji publicznej w ograniczaniu jej skutków.

Multiconsult Polska w ramach realizacji zadania pn. „Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr - Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej Odry” odpowiedzialne jest za opracowanie Master Planu wraz z niezbędnymi analizami. Dzięki nim ma być możliwy wybór optymalnych rozwiązań zabezpieczających przed powodzią oraz przygotowanie w przyszłości dokumentów niezbędnych do pozyskania środków finansowych na realizację działań inwestycyjnych rekomendowanych w opracowaniu.

Master Planem objęty zostanie obszar zachodniej części dorzecza środkowej Odry – zlewnie Bobru i Kwisy zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza mieszkańców naszego regionu na spotkanie informacyjne dotyczące ww. projektu. Odbędzie się ono 16 lipca 2019 r. w godz. 10.00-14.00 w Lubaniu - Łużyckie Centrum Rozwoju, Rynek - Sukiennice 38.

Poniżej zapoznać się można z informacjami i programem przygotowanym przez PGW Wody Polskie.

DO POBRANIA:

  1. Pismo wprowadzające nt. spotkania informacyjnego
  2. Pismo wprowadzające - informacja dla sołtysów
  3. Program spotkania informacyjnego