Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji  wnioskodawców dotyczącym jakości pomocy świadczonej przez LGD Partnerstwo Izerskie na wszystkich etapach realizacji projektów w okresie 2016-2018.

Prosimy Wnioskodawców oraz  osoby, które korzystały z doradztwa w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie o wypełnienie ankiety.

Badanie  realizowane jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zgodnie z Planem Komunikacji na rok 2018.

Link do ankiety on-line:

https://goo.gl/forms/YekS0irkIHcj3Hj23

Ankieta w formie papierowej do pobrania i złożenia w biurze LGD - wypełnione ankiety można złożyć osobiście w biurze LGD (Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski), przesłać na adres e-mail: doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl lub za pośrednictwem poczty polskiej.

DO POBRANIA:

Ankieta