W związku z trwającym sezonem grzewczym Burmistrz Olszyny apeluje do mieszkańców gminy o niespalanie śmieci w piecach domowych, kominkach i ogniskach. Obecnie, kiedy w naszej gminie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, każdy właściciel posesji ma obowiązek posiadania pojemnika na odpady, a firma świadcząca usługi ma obowiązek ich terminowego odbioru.

Dym ze spalanych śmieci, szczególnie odpadów w postaci : plastikowych pojemników i butelek, foliowych toreb, zużytych opon i odpadów gumowych, przedmiotów z tworzyw sztucznych, drewna lakierowanego, malowanego i impregnowanego, opakowań po środkach chemicznych, po środkach ochrony roślin, farbach i lakierach, jest nie tylko nieprzyjemny, ale przede wszystkim bardzo toksyczny.

Wynika to z faktu, iż spalanie w piecach domowych odbywa się w zbyt niskiej temperaturze i powoduje emisję zanieczyszczeń takich jak: pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór a także rakotwórcze dioksyny i furany.

Oprócz tego dochodzi do osadzania się w przewodach kominowych tzw. sadzy mokrej, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i być przyczyną pożaru . Później, popękany komin jest bardzo często przyczyną zaczadzenia.

Spalanie jest zabronione ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1987 ze. zm.)- art. 191 cyt. ustawy ,, Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny“. Za łamanie tego zakazu przewidziana jest grzywna do 5000 zł.

DRODZY MIESZKAŃCY!

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI – ZWŁASZCZA GDY CHODZI O ZDROWIE I ŻYCIE!

DBAJMY O ŚRODOWISKO, NASZE ZDROWIE I ZDROWIE NASZYCH DZIECI!

NIE PALMY ŚMIECI!!