26 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Olszynie VIII kadencji. Na początku posiedzenia I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Piotr Pietrykowski dokonał prezentacji nowego kierownika posterunku policji w Olszynie - asp. sztabowego Pawła Musiała, który swoje stanowisko obejmie od 1 lipca br. Burmistrz Olszyny Leszek Leśko skorzystał ze sposobności, aby potwierdzić, na jaką obsadę posterunku policji mogą liczyć mieszkańcy gminy. Jak zapewnił nowy kierownik posterunku - obecnie jest to obsada 3-osobowa, a docelowo ma być 4-osobowa.

Tradycyjnie radni dopytywali się burmistrza Leszka Leśko o rozszerzenie informacji z pracy między sesjami. Dopytywali się m.in. o współpracę OKS Olsza Olszyna z GRYF Gryfów Śl., o funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Przylasku, a także o montaż progów zwalniających w ciągu ul. 1 Maja i ul. 3 Maja oraz adaptację dawnego biurowca OFM.

Wśród uchwał znalazły się m.in. ws. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;  ws. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Olszyna na lata 2019-2023; ws. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników; ws. złożonej skargi na działania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie.

NAGRANIE OBRAD X SESJI RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI z dn. 26.06.2019.