Po raz piąty ruszyły zapisy na Wiosenny Rajd Rodzinny. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprasza Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie Barbara Woźniak oraz Burmistrz Olszyny Leszek Leśko. 

Rajd odbędzie się 7 kwietnia 2018 roku
(sobota - godz. 9.00-15.00)

Celem imprezy jest promowanie miasta i gminy Olszyna, poszerzanie wiedzy na temat zabytków, propagowanie postaw i umiejętności służących zdrowemu egzystowaniu w społeczeństwie oraz tworzenie warunków do spędzania wolnego czasu bez nałogów, poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zdobywanie praktycznych umiejętności zachowania się na drogach.

Drużyny należy zgłosić na załączonej poniżej karcie w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie do dnia 4 kwietnia do godz. 14.00.

Organizatorzy zapewniają napoje chłodzące i ciepły posiłek.

DO POBRANIA:

  1. Regulamin rajdu
  2. Karta zgłoszenia