OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLSZYNY

Z DNIA 25 MARCA 2020 r.

            Z uwagi na coraz bardziej rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa SARS-COV-2, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Państwa zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (DZ. U. poz. 433)


od środy 25 marca 2020 r. do odwołania Urząd Miejski w Olszynie zostaje zamknięty dla petentów. Wstrzymujemy przyjmowanie poczty w formie papierowej.


Zwracamy się do Państwa z prośbą o wykorzystywanie w kontaktach z urzędem poczty elektronicznej, 

telefonów oraz platformy ePUAP.

W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Olszynie 

poprzez telefoniczne umówienie się na spotkanie.

Kontakt telefoniczny: sekretariat 75 72 12 050
Kontakt e-mail: poczta@olszyna.pl
ePUAP adres skrzynki: /7g6dx2nl02/skrytka

Jednocześnie informujemy, że przed głównym wejściem do Urzędu Miejskiego w Olszynie (budynek A) jest zamontowana skrzynka odbiorcza, do której mogą Państwo wrzucić podania, wnioski i dokumenty. Skrzynka będzie kilkakrotnie w ciągu dnia opróżniana.


Pracownicy Urzędu Miejskiego w Olszynie dołożą wszelkich starań, aby Państwa sprawy były załatwiane bez zbędnej zwłoki. Liczę na Państwa wyrozumiałość i obywatelską solidarność.


Godziny dyżurowania w Urzędzie Miejskim w Olszynie od godziny 7.00 do 14.00