Od 21 do 28 lutego zorganizowany zostanie po raz kolejny „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W siedzibie Prokuratury Rejonowej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej 31, w dniach 21-28.02.2020 r. w godzinach od 10.00 do 15.00, prokuratorzy pełnić będą dyżury i udzielać bezpłatnie informacji osobom pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień jako ofiarom przemocy.