Na podstawie Zarządzenia Nr 156 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony TRENING SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA  -  ALARM  POWIETRZNY.

Burmistrz Olszyny

Leszek Leśko