Zapraszamy na spotkanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(jednostki wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
pt. NCBR dla Firm - wsparcie przedsiębiorców z POIR,
które organizowane są we Wrocławskim Parku Technologicznym
8 listopada 2019 we Wrocławiu.

Spotkanie NCBR dla Firm jest bezpłatne i zapraszamy na nie
przedsiębiorców oraz jednostki naukowe.