Po ponad trzech latach od podpisania porozumienia między Gminą Olszyna i Powiatem Zgorzeleckim oraz oczekiwania na utworzenie nowej przychodni zdrowia coś zaczęło się w końcu w tej sprawie dziać. 29 lipca br. rozpoczęły się prace przy dawnym budynku technologicznym byłych Olszyńskich Fabryk Mebli, który w ciągu najbliższych kilku miesięcy ma się przeobrazić w nowoczesny obiekt gminnej służby zdrowia, kierowany przez Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu. 

W ciągu tego okresu funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Olszynie przejął na siebie zgorzelecki szpital powiatowy, który zapewnił mieszkańcom lekarzy i obsługę pielęgniarską. Jednak najważniejszą kwestią wciąż pozostawała sprawa utworzenia nowoczesnej przychodni, która odpowiadałaby wymogom współczesności. Na szczęście trudności formalno-prawne zostały już przezwyciężone i po długim okresie pytań, wątpliwości i oczekiwania przedsięwzięcie ruszyło. Przy budynku stanęły rusztowania i rozpoczęły się prace rozbiórkowe, które umożliwią dalszy postęp prac nad modernizacją XIX-wiecznego obiektu.

Jak zapewniała mieszkańców, radnych i władze gminy dyrektor Zofia Barczyk - w nowej siedzibie olszyńskiej przychodni zdrowia swoje miejsce znajdą nie tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, ale także specjaliści. Przede wszystkim nowa przychodnia ma być krokiem na przód w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Olszyna i z taką nadzieją na rozpoczynające się prace patrzą wszyscy, którym ta kwestia leży na sercu.