Powiat lubański, gmina Olszyna wraz z Nadleśnictwem Świeradów planują realizację dużego projektu retencyjnego. Polegał on będzie na budowie urządzeń wodnych  pozwalających przechwycić, a tym samym spłaszczyć krótką lecz groźną falę powodziową oraz sytemu zbierającego informację dla służb zarządzania kryzysowego oraz ostrzegania mieszkańców. Jest to kolejny przykład dobrej współpracy między tymi jednostkami.

- Projekt ma być realizowany na terenie nadleśnictwa  oraz Olszyny. Urządzenia zlokalizowane będą na trasie biegu koryta tzw. Biedrzychówki, w miejscu formowania się fali powodziowej, która porywając kamienie i rumosz drzewny powodowała blokowanie przepustów i mostów, powodując rozległe rozlewiska. Ostatni z nich powstanie na terenie nieużywanego Basenu Miejskiego w Olszynie. Usytuowanie tego obiektu oraz duże rozmiary niecki znakomicie wpisują się w ten system mówi starosta lubański Walery Czarnecki.

Zapory przeciwrumowiskowe wyposażone zostaną w odpowiednio zaprojektowane otwory, zapewniające ciągłość biologiczną cieków wraz z suchymi bezobsługowymi zbiornikami. Ich głównym zadaniem będzie mała retencja oraz zabezpieczenie przed nagłym wezbraniem wód powodziowych na terenie Olszyny, co spowoduje czasowe wstrzymanie i znaczne spowolnienie spływu wód opadowych.

Tego typu rozwiązania z powodzeniem funkcjonują na terenach górskich Nadleśnictwa Świeradów, a usytuowane są w leśnictwie Kotlina i Czerniawa. Budowle tego typu zabezpieczają położone poniżej miejscowości wraz z ujęciami wody pitnej.

Szacuje się, że łączna pojemność suchych zbiorników może sięgać od 4000 m3 do kilkunastu tysięcy. Oznacza to, że przy retencji 4000 m3 będzie można obniżyć falę powodziową  blisko o jeden metr na długości ok. kilometra.

Realizacja tego zadania pozwoli zniwelować skutki powodzi, które nawiedzały ten teren. Pamiętajmy, że spowodowały one ogromne straty. W gminie Olszyna ogólne straty powodziowe w latach 2010 – 2016 wyniosły ponad 80 mln złotych, natomiast w całym powiecie lubańskim była to kwota przekraczająca 380 mln złotych. Nie jest to jednak jedyne zadanie przeciwpowodziowe realizowane przez powiat lubański.

Przypomnijmy, że nasz powiat wspólnie z miastem Löbau przystąpili do projektu pod nazwą „KOM(M)ANDO ZUR HILFE/NA POMOC” w ramach programu Interreg Polska Saksonia 2014-2020.

Celem realizowanego projektu jest zbudowanie transgranicznej współpracy Straży Pożarnej Miasta Löbau i Powiatu Lubańskiego w zakresie ochrony przed katastrofami (w tym m.in. klęskami naturalnymi takimi jak powodzie). Jednym z elementów tego projektu jest budowa systemu ostrzegania przed powodzią.

Zachowując wysokie standardy realizowanego zadania nawiązano współpracę Powiatu Lubańskiego z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Współpraca ta dotyczyła fachowego wsparcia przy projektowaniu i budowie tzw. sieci obserwacji hydrologicznej na najbardziej niebezpiecznych ciekach wodnych na obszarze naszego powiatu. Wynikiem tej współpracy było opracowanie założeń koncepcyjnych systemu ostrzegania przeciwpowodziowego „KWISA”, które przygotowane zostały przez Kierownika Działu Zarządzania Siecią Pomiarowo-Obserwacyjną wyżej wymienionej instytucji. Zadanie to zostało wyróżnione podczas posiedzenia komitetu monitorującego program współpracy Interreg Polska-Saksonia 2015-2020 i obecnie czeka na realizację.

Koncepcja zakłada rozmieszczenie 11 wodowskazów z całym oprzyrządowaniem elektronicznym dającym możliwość wglądu każdemu w poziom wody w rzekach w czasie realnym. Wszystkie zebrane w ten sposób dane przesyłane będą drogą radiową do wydziału zarządzania kryzysowego lubańskiego starostwa oraz gmin. Bieżące wskazania urządzeń będzie też można śledzić na specjalnie stworzonej stronie internetowej.

Stacje hydrologiczne umieszczone zostaną na ciekach wodnych w Lubaniu, Leśnej (Kwisa i Potok Miłoszowski), w Świeradowie-Zdroju przy ulicach Nadbrzeżnej i Krętej, Szyszkowej, Kościelniku, Olszynie, Siekierczynie oraz Świeciu. Ostatnie ustawione zostaną przy zbiornikach wodnych – Czocha i Złotniki.

Na podstawie kosztorysu inwestorskiego (wrzesień 2017 r.) koszt budowy systemu oszacowany  został na  kwotę ponad 747 tysięcy złotych.