Zrównoważony rozwój, oparty na inwestycjach infrastrukturalnych, ale także na inwestowaniu w kapitał ludzki i pielęgnowaniu bogatej historii miasta i gminy.

Ekumeniczny jubileusz

Olszyna to jedno z najmłodszych miast w Polsce, ale to jednocześnie miasto z niezwykle bogatą i ciekawą historią. Jej ślady można tu znaleźć na każdym kroku, a jednym z najciekawszych jest kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Dziś to świątynia katolicka, jednak pierwotnie modlili się w niej ewangelicy. Właśnie w tym roku, 22 i 23 września mieszkańcy Olszyny obchodzili 120-lecie poświęcenia kościoła. W ramach obchodów otwarte zostały dwie wystawy. Pierwsza to „Langenöls 1254-1945: Historia śląskiej wsi przemysłowej”. Przywiozła ją do miasta dr Idis B. Hartmann z Oldenburga – kustosz Museum Ostdeutsche Kulturgeschichte w Bad Zwischenahn, autorka wielu uznanych prac nt. historii Śląska i rodowita olszynianka. Druga ekspozycja to wystawa stworzona we współpracy dwóch olszyńskich pasjonatów historii i regionalistów - Zbigniewa Madurowicza i Artura Grabowskiego - oraz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Pokazywała najstarsze i najcenniejsze zabytki ruchome olszyńskiego kościoła, m.in. XVIII-wieczny kielich mszalny, dzban ufundowany w 1892 roku przez Carla von Hagensa dla kościoła w Olszynie na 150-lecie gminy ewangelickiej, misę z chrzcielnicy z 1897 roku, a także ręcznie zdobioną kratę zamykającą niegdyś średniowieczne sakramentarium w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olszynie. Oprócz tego, uczestnicy obchodów mogli zobaczyć zabytkowe szaty liturgiczne, stare wydania Pisma Świętego w łacińskim tłumaczeniu św. Hieronima i niemiecką Biblię Marcina Lutra z XIX i początku XX wieku. Obchodom towarzyszyły konferencja historyczna oraz nabożeństwo ekumeniczne w kościele parafialnym w Olszynie, na którego pamiątkę odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową, by - jak podkreślił na zakończenie nabożeństwa ks. proboszcz Bogusław Wolański - przypominała o historii świątyni i była świadectwem dla przyszłych pokoleń. Tablicę pamiątkową ufundowała Gmina Olszyna.

Dziesięć lat Amazonek

Mijający rok był również rokiem 10-lecia działającego w mieście i gminie stowarzyszenia kobiet z problemem onkologicznym „Amazonka”. Jubileusz, który honorowym patronatem objęli dr Tadeusz Samborski, członek zarządu województwa dolnośląskiego, Walery Czarnecki, starosta powiatu lubańskiego oraz gospodarz gminy - Leszek Leśko, burmistrz Olszyny, był okazją do przybliżenia działalności stowarzyszenia, a także sposobnością do przypomnienia historii jego powstania. Obchodom rocznicowym towarzyszyły spotkania szkoleniowo-integracyjne oraz otwarcie wystawy poświęconej działalności olszyńskich amazonek.

Racjonalnie i bezkonfliktowo

Reforma oświaty w Polsce stała się faktem. W Olszynie, dzięki zaangażowaniu władz gminy, współpracy grona pedagogicznego i zrozumieniu rodziców, reformę udało się wdrożyć w sposób właściwy i bezkonfliktowy. Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Olszynie, od 1 września 2017 roku w gminie funkcjonują trzy, ośmioklasowe szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie z siedzibą przy ul. Wolności 17 b,

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie przy ul. Wolności 17,

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach 93.

W trakcie prac nad wdrożeniem reformy oświaty udało się wypracować rozwiązanie, w którym żadna z gminnych szkół nie została zlikwidowana. Jak podkreśla Leszek Leśko, burmistrz Olszyny, po zmianie siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 i włączeniu do niej Gminnego Gimnazjum, zdecydowanej poprawie uległy warunki nauczania, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. 

- Jestem przekonany, że po zmianach uczniowie w naszej gminie zdobywają wiedzę i nowe umiejętności w warunkach nie gorszych niż dotąd, a w przypadku uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, nawet w lepszych – podkreśla burmistrz Leszek Leśko.

Zielone światło na sport

Samorząd miasta i gminy, równie duży nacisk jak na rozwój intelektualny uczniów, kładzie również na ich rozwój fizyczny i sportowy. Wspierane są stowarzyszenia i różnego rodzaju inicjatywy sportowe. W uznaniu tych starań, w październiku w Olszynie już po raz 14. odbyła się Dolnośląska Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego. Wzięło w niej udział ponad 2 tys. uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa. Impreza była okazją do uhonorowania najlepszych młodych sportowców nagrodami za sportowe współzawodnictwo, które wręczali burmistrz Leszek Leśko, wiceburmistrz Halina Białoń, wicestarosta lubański Wojciech Zembik oraz Adam Szymczak, wiceprzewodniczący Dolnośląskiego Szkolnego Związku Sportowego.

Inauguracji sportowego roku szkolnego towarzyszyły zawody - Finał Dolnośląskich Igrzysk Dzieci, Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Odbyły się także biegi specjalne dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych uczestniczących w programie Sprawny Dolnoślązaczek i Szkolny Klub Sportowy. Organizatorami tego sportowego wydarzenia byli: Szkolny Związek Sportowy DOLNY ŚLĄSK, Urząd Miejski w Olszynie, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie, SL GKS Olsza Olszyna.

Bezpieczniej po ulewach

Zakończyła się niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta i mieszkańców przebudowa kanału Młynówka w Olszynie. Na jej realizację samorząd gminy otrzymał dotację z budżetu państwa.

- Przebudowa Młynówki przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacjach zagrożenia powodzią - wyjaśnia Leszek Leśko, burmistrz Olszyny.  

Zamulone odcinki kanału zostały oczyszczone, ułożono również nowe rury o średnicy 1000 mm, co pozwoli udrożnić przepływ wody w sytuacjach dużych opadów. 

- O przebudowę kanału zabudowanego jeszcze w latach 70-tych ub. wieku staraliśmy się od wielu lat. W tym roku wreszcie udało się ją przeprowadzić - dodaje gospodarz gminy, co, jak podkreśla, nie było zadaniem łatwym, ponieważ na przebudowywanym odcinku o długości ok. 1,2 km, część kanału przebiega przez teren prywatnych działek i na przeprowadzenie robót każdorazowo konieczna była zgoda właścicieli.

Była to już kolejna inwestycja samorządu Miasta i Gminy Olszyna mająca przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców.

Inwestycje drogowe

Inną ważną z punktu widzenia gminnej infrastr uktury inwestycją, podobnie jak przebudowa kanału Młynówka sfinansowaną ze środków przekazanych z budżetu państwa, był remont drogi w miejscowości Bożkowice, gdzie za kwotę 410 tys. zł zmodernizowany został odcinek o długości 927 m.

Co istotne, w ciągu ostatnich kilku lat na terenie gminy Olszyna odbudowanych i przebudowanych zostało blisko 90 proc. gminnych dróg. To efekt operatywności samorządu gminy, ale też konieczność związana z likwidacją szkód spowodowanych powodziami, które nawiedzały gminę w ostatnim czasie. Jak zapowiada burmistrz Leszek Leśko, remonty wciąż trwają, a samorząd w dalszym ciągu będzie zabiegał o pozyskanie środków na kolejne drogowe inwestycje. 

- Udało nam się przebudować m.in. drogę gminną z Nowej Świdnicy do drogi krajowej K30 w stronę Gryfowa. Gmina pozyskała środki na ten remont z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a dokładniej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Za kwotę 341 tys. zł, do której z własnego budżetu dołożyliśmy 150 tys. zł, wybudowany został odcinek o długości 975 m – wylicza burmistrz. - Najwięcej dróg i ulic odbudowaliśmy po powodziach na terenie Olszyny, a także w sołectwie Olszyna Dolna. W tym roku wykonaliśmy naprawy na czterech drogach w sołectwie Biedrzychowice. W sołectwie Krzewie Małe mamy już odbudowane wszystkie gminne drogi. W ubiegłym roku zrobiliśmy remont na odcinku Bożkowice - Janówka w gminie Leśna. Inwestycje drogowe były też w Grodnicy - dodaje Leszek Leśko i zapowiada, że to nie koniec, że będą kolejne remonty i przebudowy dróg.

Oszczędnie i ekologicznie

Oprócz dbałości o stan dróg, oświatę, bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, oprócz pielęgnowania historii miasta i regionu, samorząd Olszyny przykłada także duże znaczenie do inwestycji pro-ekologicznych - takich, które pozwalają bądź to oszczędzać energię, bądź też ją w sposób przyjazny dla środowiska wytwarzać. Do tego rodzaju działań można z pewnością zaliczyć budowę nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zapusta, Krzewie Małe, Kałużna, Karłowice, Nowa Świdnica oraz miasto Olszyna. Wartość zadania to 3,4 mln zł. Zostało ono w całości zrealizowane z budżetu gminy, ale zainwestowane pieniądze zwrócą się dzięki oszczędnościom w płatnościach za zużytą energię. Inną, cenną, proekologiczną inwestycją jest montaż na 5 gminnych budynkach instalacji fotowoltaicznych. Zostały w nie wyposażone: Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie, Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie, Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach oraz świetlica wiejska w Biedrzychowicach. Koszt inwestycji to ok. 740 tys. zł, które udało się pozyskać dzięki wsparciu Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wyprodukowana przez ogniwa fotowoltaiczne energia będzie gromadzona w akumulatorach i wykorzystywana na potrzeby własne placówek poprawiając w sposób wydatny ich bilans energetyczny.