Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu zaprasza do udziału w spotkaniu z dr. n. med. Marcinem Wolskim, ordynatorem zgorzeleckiego Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii WS - SP ZOZ w Zgorzelcu. 

Spotkanie informacyjno-edukacyjne odbędzie się 10 maja 2017 r. o godz. 14.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie i zaadresowane jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców. 

Spotkanie ze specjalistą, kierownikiem Zgorzeleckiego Centrum Onkologii, to efekt porozumienia, jakie zawarł Burmistrz Olszyny z Wielospecjalistycznym Szpitalem SP ZOZ w Zgorzelcu. Porozumienie dotyczy wdrożenia na terenie miasta i gminy Olszyna programów profilaktyki onkologicznej, dedykowanych dla osób aktywnych zawodowo, w ramach działania "Aktywne i zdrowe starzenie się".

Szpital zgorzelecki realizuje długoterminową kampanię edukacyjną dotyczącą profilaktyki onkologicznej. Związana jest ona z trzema niezależnymi programami badań profilaktycznych, adresowanymi do osób aktywnych zawodowo. W myśl działania pod nazwą "Aktywne i zdrowe starzenie się" szpital realizuje bezpłatne badania mammograficzne i bezpłatne badania cytologiczne, w tym tzw. szybką cytologię u położnej. W najbliższym czasie uruchomione zostaną także badania kolonoskopowe. 
Spotkanie będzie inauguracją cyklu edukacyjnego, podczas którego dr Marcin Wolski dzielić się będzie swą wiedzą z zakresu onkologii i profilaktyki onkologicznej. Uczestnicy poznają aktualne uwarunkowania, statystyki, usłyszą też o dostępnych, bezpłatnych badaniach profilaktycznych. Zaprezentowane również zostaną alternatywne możliwości dla tych osób, które odczuwają jakikolwiek niepokój onkologiczny, a z uwagi na wiek nie mogą skorzystać z oferty programowej. 
Spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych.