Towarzystwo Opieki nad zwierzętami w Polsce apeluje: Pozwól zwierzętom przeżyć huczne imprezy uliczne bez bólu i strachu. Pamiętaj, każdy huk to cierpienie zwierząt.

W czasie hucznej zabawy ulicznej:

  • pozostaw zwierzę w domu
  • podaj zwierzęciu środki uspokajające (po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii)

Od Twojej odpowiedzialności zależy los naszych czworonożnych przyjaciół.