Burmistrz Olszyny uprzejmie informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie działający na podstawie Ustawy
z dnia 14 marca 2003r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1198, z póź. zm.) oraz na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r i Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z dnia 26.07.2021 nr 01/2021/5481/Polski Ład złożonym przez Gminę Olszyna z przeznaczeniem na realizacje inwestycji: "Rozbudowa z Przebudową parteru budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie." przekazał informacje o przyznaniu przez Prezesa Rady Ministrów  Promesy inwestycyjnej do kwoty 1.700.000,00 PLN. na w/w zadanie.

red. A. Wiącek