7 września br. burmistrz Olszyny Leszek Leśko spotkał się z wiceministrem Administracji i Cyfryzacji Stanisławem Huskowskim, senatorem RP Janem Michalskim oraz starostą Walerym Czarneckim. W spotkaniu tym uczestniczyła również sekretarz gminy Halina Białoń, a także włodarz Leśnej Mirosław Markiewicz. Burmistrz Leśko wyraził wdzięczność za wsparcie, jakie gmina Olszyna w mijającej kadencji Sejmu i Senatu RP otrzymała od polskiego rządu. Jak podkreślił – nie udałoby się wykonać tak wielu inwestycji popowodziowych, gdyby nie zrozumienie i wola współpracy ze strony Warszawy. Gmina Olszyna w latach 2010-2013 poniosła straty w wysokości 79.507.849,95 zł, których powodem były powodzie oraz katastrofalne w skutkach nawalne deszcze. Dzięki współpracy z MAiC w latach 2010-2015 olszyński samorząd otrzymał dotacje w łącznej wysokości 48.278.128,85 zł, które przeznaczone zostały na odbudowę infrastruktury – dróg, mostów, oświetlenia ulicznego, czy remont Gminnego Gimnazjum Publicznego, a także na zasiłki z tytułu pomocy powodziowej. Poza tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie odpadów komunalnych po powodzi w latach 2012-2013 gmina Olszyna otrzymała kolejne 2.675.000 zł. Nie bez znaczenia była także regulacja rzeki Olszówka, na długości 8,5 km, której koszt wyniósł ponad 17.000.000 zł, a wykonawcą inwestycji był Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Podczas spotkania z przedstawicielem polskiego rządu burmistrz Leszek Leśko wspomniał także o kolejnych czekających gminę Olszyna inwestycjach, a zwłaszcza o kompleksowej kilkumilionowej przebudowie Stadionu Miejskiego.

obraz