21 października br. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach odbyło się pierwsze na terenie naszej gminy i w tym roku szkolnym pasowanie na ucznia. Mali adepci nauk - pierwszoklasiści - musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami, aby móc stać się częścią uczniowskiej braci biedrzychowickiej wszechnicy. Nie było to łatwe, o czym zaświadczyć może dyrektor Sylwia Kubińska i wychowawczyni pierwszaków Aleksandra Walczyńska.

Pierwsze pasowania na ucznia są okazją, aby przypomnieć szkolne statystyki. W roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkołach podstawowych pobiera w sumie 481 dzieci: w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olszynie - 197, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie - 184 (w tym 24 w oddziale przedszkolnym), a w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach - 100 (w tym 12 w klasie zerowej). Do pierwszych klas rodzice posłali w sumie 48 dzieci i tak w SP 1 - 25, w SP 3 - 13 i w Biedrzychowicach - 10. Przytoczone dane pochodzą z Urzędu Miejskiego w Olszynie.