Burmistrz Olszyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadani „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z elementami profilaktyki uzależnień” wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Burmistrz Olszyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Powszechne zajęcia sportowe" wraz z planowaną wysokością środków publicznych przewidzianych na wsparcie jego realizacji.

Burmistrz Olszyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadani „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z elementami profilaktyki uzależnień” wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Burmistrz Olszyny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Powszechne zajęcia sportowe" wraz z planowaną wysokością środków publicznych przewidzianych na wsparcie jego realizacji.