To była długa i żmudna droga, ale wszystko wskazuje na to, że ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy miasto Olszyna będzie miało w końcu ratusz. Nowa siedziba olszyńskiego samorządu mieścić się będzie w biurowcu po dawnych Olszyńskich Fabrykach Mebli, który przeznaczony zostanie na funkcje administracyjne i społeczne. Wartość modernizacji obiektu to kwota aż 4 425 000 zł. Duży wkład w realizację tego przedsięwzięcia ma Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, który przyznał gminie Olszyna bardzo wysokie dofinansowanie.

- Projekt, który chcemy zrealizować, zakłada gruntowną modernizację obiektu z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, skoncentrowanie usług administracyjnych i społecznych w jednym miejscu - Urząd Miejski, Straż Miejska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Posterunek Policji - wylicza Leszek Leśko, burmistrz Olszyny . - Najważniejsze jest jednak to, że ta długo oczekiwana inwestycja w końcu ruszy i zostanie zrealizowana.

Przetarg na wykonanie modernizacji biurowca i dostosowanie go do potrzeb administracyjnych i społecznych wygrała firma z Jeleniej Góry. Prace remontowe mają rozpocząć się już pod koniec listopada br.. Termin zakończenia przewidziany jest na kwiecień 2020 roku.

Olszyna, jako siedziba władz gminnych, jak dotąd nie posiadała funkcjonalnej siedziby. Dotychczas olszyński samorząd funkcjonował w obiekcie przy ul. Wolności, który także w czasach niemieckich służył administracji gminnej i był nieprzystosowany m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych. Upadłość Olszyńskich Fabryk Mebli w 2008 roku była tragedią dla lokalnej społeczności. Władze gminy postarały się jednak, żeby mienie przedsiębiorstwa pozostało dobrze zagospodarowane. Fabryka nr 2 stała się siedzibą irlandzko-francuskiej firmy Novostrat, a tereny zakładu nr 1 przeznaczono pod organizację placówki ośrodka kultury, przychodni zdrowia, a także centrum administracyjnego gminy. Teraz otwiera się nowy rozdział w historii Olszyny.