Burmistrz Olszyny działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r. poz. 2348 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszyna i przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Szczegóły ogłoszenia opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej;

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLSZYNY O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH SO SPRZEDAŻY LUB DZIERŻAWY