Burmistrz Olszyny ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym nr 20 przy ul. Adama Anyka w Olszynie, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Olszyna w granicach działki 979/16 o powierzchni 1,1862 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lubaniu księga wieczysta o nr KW JG1L/00020739/5..

Szczegóły ogłoszenia opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej;

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLSZYNY O ROKOWANIACH