Gmina Olszyna ogłasza o  przystąpieniu do  trzeciej zmiany w zmianie  miejscowego polanu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna  II etap.