Burmistrz Olszyny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Olszyna w granicach działki nr 1191/2 o powierzchni wg stanu uwidocznionego w ewidencji gruntów 0,0714 ha, objętej księgą wieczystą KW nr JG1L/00020067/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Lubaniu.

Szczegóły oraz termin przetargu w załączonym niżej ogłoszeniu;

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLSZYNY O I (PIERWSZYM) PRZETARGU NIEOGRANICZONYM