Burmistrz Olszyny ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .Przedmiot konsultacji: "Program współpracy Gminy Olszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022".

Czas rozpoczęcia konsultacji: 28 października 2019 r.

Czas zakończenia konsultacji: 08 listopada 2019 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Olszynie - pokój nr 5 lub mailowo na adres poczta@olszyna.pl do 08 listopada 2019 r.

Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie : www.bip.olszyna.nv.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olszynie www.olszyna.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olszynie.

DO POBRANIA:

  1. Formularz konsultacji.
  2. Projekt Programu.