Burmistrz Olszyny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach.

Termin składania ofert upływa 27 marca 2019 r.

Do konkursu może przystapić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej lub publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie Burmistrza Olszyny o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Biedrzychowicach.

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.