Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

ogłoszenie nr 1/2019/G – Grant III: Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby (platformy internetowe, pakiety turystyczne, publikacje, targi lokalne itp.)

ogłoszenie nr 2/2019/GGrant IV: Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej (modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa małe infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej itp.)

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej: 1/2019/OW – Budowa marki regionu.