Burmistrz Olszyny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Olszyna w granicach działki nr 1191/2 o powierzchni wg stanu uwidocznionego w ewidencji gruntów 0,0714 ha, objętej księgą wieczystą KW nr JG1L/00020067/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Lubaniu.

Szczegóły oraz termin przetargu w załączonym niżej ogłoszeniu;

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLSZYNY O I (PIERWSZYM) PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
_____________________________________________________________________

Burmistrz Olszyny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Olszyna w granicach przylegających do siebie działek: nr 490/1 o powierzchni 0,0949 ha - zabudowanej fundamentami i piwnicami budynku wielorodzinnego o powierzchni zabudowy 340,90 mkw (rozpoczęta, lecz niezabezpieczona budowa) i niezabudowanej na 490/6 o powierzchni 0,1328 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości, według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów, wynosi 0,2277 ha i objęta jest księgą wieczystą KW nr JG1L/00027861/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Lubaniu.

Szczegóły oraz termin przetargu w załączonym niżej ogłoszeniu;

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLSZYNY O I (PIERWSZYM) PRZETARGU NIEOGRANICZONYM