Burmistrz Olszyny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym nr 20 przy ul. Adama Asnyka w Olszynie, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Olszyna w granicach działki nr 979/16 o powierzchni wg danych z operatu ewidencji gruntów 1,1862 ha. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW nr JG1L/00020739/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Lubaniu.

Szczegóły oraz termin przetargu w załączonym niżej ogłoszeniu;

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLSZYNY O I (PIERWSZYM) PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
_____________________________________________________________________