Odwołanie XX Sesji Rady Miejskiej w Olszynie

25.03.2020 - Radni Rady Miejskiej w Olszynie Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 roku Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.) odwołuje zaplanowana na dzień 25 marca 2020 roku sesję Rady Miejskiej w Olszynie.

Jednocześnie informuję Państwa Radnych, że podejmujemy działania związane z prowadzeniem sesji Rady i posiedzeń komisji stałych w systemie Online. Powyższe może nastąpić po ogłoszeniu zmian ustawowych.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olszynie
Wiesław Wypych