Obwieszczenie o terminie składania wniosków na udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Olszyna" poprzez wymianę pieca komorowego na nowe ekologiczne źródło ogrzewania

Uprzejmie informuję, iż wnioski na udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
w Gminie Olszyna” poprzez wymianę pieca komorowego na nowe ekologiczne źródło ogrzewania należy złożyć w terminie do 11 maja 2018 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olszynie, ul. Wolności 6 do godziny 14:00 w pokoju nr 5 (pierwsze piętro).

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Burmistrz Olszyny
Leszek Leśko