Burmistrz Olszyny przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem niemieszkalnym nr 20 przy ul. Adama Asnyka w Olszynie, położoną w obrębie geodezyjnym 0001 Olszyna w granicach działki nr 979/16 o powierzchni, według danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, 1,1862 ha. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą na KW JG1L/00020739/5 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Lubaniu.

Szczegóły oraz termin składania wniosków w załączonym niżej ogłoszeniu;

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OLSZYNY z dn. 5.07.2018 r.