Na przełomie stycznia i lutego w naszych sołectwach odbywały się spotkania sprawozdawczo-wyborcze. Ostatnie z nich - w związku z powtórzeniem wyborów, odbyło się w Nowej Świdnicy 15 marca br. W pięciu sołectwach władze wsi ukonstytuowały się w podobnym składzie, jak w minionych kadencjach. Cztery sołectwa mają natomiast nowych liderów, którzy będą reprezentować swoje społeczności przez najbliższe pięć lat.

16 stycznia w Olszynie Dolnej nowym sołtysem wsi została wybrana Karina Animucka, która zastąpiła na tym stanowisku Irenę Zawadzką-Tołwińską. Kolejne zmiany 29 stycznia br. przyniosło zebranie wiejskie w Bożkowicach, gdzie w miejsce Anny Dyda-Bruchal wybrana została Anna Gnach. Z kolei 1 lutego w Krzewiu Małym z ubiegania się o reelekcję wycofała się dotychczasowa sołtys Gabriela Murias. Tutaj na jedno miejsce było aż trzech kandydatów. W wyrównanym głosowaniu mieszkańcy dokonali elekcji Józefa Wiśniewskiego, który tym samym został wybrany sołtysem. Podczas ostatniego zebrania wiejskiego, które miało miejsce 15 marca w Nowej Świdnicy, mieszkańcy większością głosów wybrali Monikę Jarzębicką, która zastąpi na stanowisku dotychczasowego sołtysa Józefa Tauta.