Powiat Lubański wraz z 12 partnerami czeskimi i 7 polskimi, w tym także z Gminą Olszyna, realizuje projekt mający na celu stworzenie trasy rowerowej wokół Gór Izerskich. Łączna długość pętli to ponad 220 kilometrów. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej oraz połączenie dwóch stron pogranicza wraz ze znajdującymi się tam atrakcjami.

19 czerwca br. w Libercu odbyło się spotkanie wszystkich partnerów projektu. Podczas konferencji zaprezentowano przebieg nowo wyznaczonej trasy rowerowej oraz działania inwestycyjne, które zrealizowane zostaną na poszczególnych odcinkach. Podczas spotkania omówiono ich przebieg oraz przedstawiono atrakcje turystyczne, znajdujące się pobliżu przebiegu trasy.

Według przedstawionej koncepcji powstanie ponad 90 kilometrów nowych tras i ścieżek rowerowych, zrekonstruowanych zostanie blisko 7 kilometrów i połączone zostaną z 122 kilometrami istniejących już tras.

Projekt pn. „Rowerem wokół Gór Izerskich” realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, a wartość całego projektu wynosi 3,6 miliona euro, w tym całkowite wydatki kwalifikowane to kwota 3,4 mln euro.